مشخصات فایل{بروشور آسیبهای اجتماعی}

مشخصات فایل /بروشور آسیبهای اجتماعی/ اِس پی|مشخصات فایل|39013644|spi1990524|برشور آسیبهای اجتماعی,دانلود بروشور,نحوه طراحی بروشور,بورشور رشته های اجتماعی,دانلود بروشور علوم اجتماعی,وابستگی دارویی یا اعتیاد,انحرافات جنسی,سرقت و دزدی,مهاجرت,بی خانمانی,فقر,بیکاری
با ما همراه باشید با موضوع بروشور آسیبهای اجتماعی

مقدمه:
مسئله مربوط به آسیبهای اجتماعی از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیها ، محرومیتهای ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواستها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه‌دار فساد ، عصیان ، تبهکاری ، سرگردانی ، دزدی و انحراف جنسی و دیگر آسیبها شده است.
هر چند اکثر مشکلات اجتماعی انواعی تکراری در طول نسلهای مختلف هستند، اما چنانکه مشاهده می‌شود برخی از این انواع در برخی نسلها اهمیت بیشتری پیدا کرده است و حتی برخی انواع این آسیبها در نسلهای بعدی زاده شده‌اند. از سوی دیگر از آنجایی که یکسری علل غالب در هر جامعه وجود دارند که نسبت به سایر علل اهمیت بیشتری در بروز آسیبها دارند، هر چند از انواع متمایز آسیبها سخن می‌رود، اما عمدتا همپوشیهایی بین آنها دیده می‌شود.

فهرست:
مقدمه
وابستگی دارویی یا اعتیاد
انحرافات جنسی
سرقت ودزدی
مهاجرت
بی خانمانی
فقر
بیکاری
منابع