مشخصات فایل{حسابرسی و نقش های اقتصادی و اجتماعی آن}

مشخصات فایل /حسابرسی و نقش های اقتصادی و اجتماعی آن/ اِس پی|مشخصات فایل|42042319|spi1990524|حسابرسی و نقش های اقتصادی و اجتماعی آن,دانلود پایان نامه حسابرسی,جایگاه حسابرسی,فلسفه حسابرسی,حسابرسی عملکرد,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه رشته حسابداری
با ما همراه باشید با موضوع حسابرسی و نقش های اقتصادی و اجتماعی آن

سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد


مشخصات فایل
تعداد صفحات78حجم0/190 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حسابداری چکیده: سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها همواره می خواهند بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیم گیریهای خود صحیح عمل کرده اند یا خیر؟ و آیا توانسته اند از امکانات موجود حداکثر استفاده را کنند یا خیر؟ آیا در موسسات افزایش کارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟ امروز در محیط اقتصادی که دارای نظامهای متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تأکید فزاینده ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملکرد به عنوان ابزاری برای این ارزیابی به کار می رود. در محیطهای رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند. کلمات کلیدی:حسابرسیجایگاه حسابرسیفلسفه حسابرسیحسابرسی عملکرد فهرست مطالبحسابرسی و مفاهیم آنمقدمهحسابرسی چیست ؟ نظریه شبه قضائی نظریه مسئولیت اجتماعی نظریه مباشرت و نظارت انواع حسابرسی انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی تحول در متدولوژی حسابرسی وظیفه حسابرس خارجی تحول هدف های حسابرسی نقش اصلی حرفه ی حسابرسی انواع حسابرسی حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار انواع حسابرسان فصل دوم فلسفه حسابرسی ( نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی)نقش عام اجتماعی رسیدگی و حسابرسی نقش خاص اجتماعی حسابرسی حاکمیت شرکتی چارچوب نظری حاکمیت شرکتی تئوری نمایندگی تئوری هزینه معاملات تئوری هزینه ی معاملات در برابر تئوری نمایندگی تئوری ذی نفعان تئوری ذی نفعان در برابر تئوری نمایندگی قدرت و نقش اجتماعی حسابرسی نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی نقش اقتصادی خاص حسابرسی تقریر ادبیات نقش اقتصادی حسابرسی نفع شخصی اقتصادی و رسیدگی نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی فصل سومفرضیات بدیهی حسابرسیفرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی فرضیات بدیهی رفتاری حسابرسی فرضیات بدیهی کارکردی حسابرسی فصل چهارم حسابرسی مالی و مالیاتی در محیط تجارت الکترونیکعوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی شاغل در موسسه های حسابرسیموانع و مشکلات بهبود بهره وری اهمیت ارتقای بهره وری عوامل موثر بر بهره وری توسعه حسابرسی عملکرد و بهبود مدیریت در بخش دولتی منظور از حسابدهی دولتی چیست ؟ فصل پنجمحسابرسی دولتی در حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری سازمانی دولتیاصول نظام راهبری حسابرسی بخش دولتی نقش های حسابرسی انواع حسابرسی و خدمات در حسابرسی دولتیادامه نقش های حسابرسی خط مشی گزارشگری حسابرسان دولتی نتیجه گیری منابع و مأخذ
"