مشخصات فایل{جنبه های روانی و اجتماعی استرس}

مشخصات فایل /جنبه های روانی و اجتماعی استرس/ اِس پی|مشخصات فایل|50685936|spi1990524|
با ما همراه باشید با موضوع جنبه های روانی و اجتماعی استرس

حجم فایل : 63.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 21
بنام خدا

جنبه های روانی – اجتماعی استرس
A.جنبه های روانی استرس
.B جنبه های اجتماعی استرس .C منابع استرس D.اندازه گیری استرس A. جنبه های روانی استرس .تاثیر استرس بر هیجانات:
1- ترس
2- هراسها
3-اضطراب
4- خشم و عصبانیت
5 – افسردگی و درماندگی


B.جنبه های اجتماعی استرس نقش خانواده
جنسیت و استرس Sources of Stress Environmental
(Crowding, pollution, noise, urban living)
Occupation
Personal Relationships
Health Problems
(chronic illness, insomnia0
Thoughts

C. منابع استرس C1. منابع درون فردی استرس (PERSONAL)
ویژ گیهای شخصیتی (PERSONALITY)
خشم و خصومت(anger - hostility)
ناکامی (frustration)
تعارضconflict ))
منابع درون خانوادگی استرس(family)
تولد فرزند
طلاق
بیماری معلولیت و مرگ
…..منابع استرس C3منابع درون جامعه
ویژگیهای شغلی
حجم زیاد کار
کار تکراری
ارزشیابی کار
عدم کنترل بر کار
محیط فیزیکی کار
استرس محیطی
شلوغی و ازدحام ترافیک جنگ ..... D1.اندازه گیری استرس D1.برانگیختگی جسمی
اندازه گیری بیوشیمیایی خون

D2.وقایع زندگی (life events )- مقیاس اندازه گیری سازگاری مجدد اجتماعی(SRRS)

D3.مشکلات روزمره(Hassles)
D4. استرس مثبت (positive stress) تاثير استرس در بروز بيماريهاي قلبي از فشار خون و چربي نيز بيشتر است.
استرس شغلي به عنوان يكي از مهمترين خطرات شغلي در عصر مدرن مطرح مي باشد و مي تواند باعث كاهش توليد، غيبت ،جابجايي نيرو،تعارض هاي كاري و بالاترين هزينه هاي بهداشتي و درماني كاركنان گردد.
جوانان تهراني متاهل بيشتر از جوانان مجرد دچار استرس و افسردگي هستند.(بر خلاف منابع آسيب شناسي)
در ايالت متحده هزينه اي بالغ بر 150 ميليارد دلار صرف فشارهاي عصبي مي گردد.
در انگلستان بيش از 60 درصد غيبتها با فشار عصبي مرتبط هستند.
فشار عصبي يكي از مهمترين عوامل طلاق مي باشد.
فشار عصبي مسري است.
مصرف سيگار و الكل در اثر استرس بالا مي رود.
تعريف استرس استرس عبارت است از واكنشهاي فيزيكي ، ذهني و عاطفي كه در نتيجه تغييرات و نيازهاي زندگي فرد، تجربه مي شوند.تغيير...